Oferta

Billboardy Reklamowe

Billboardy

Przeprowadzamy również kampanie reklamową w oparciu o billboardy. 

Mamy możliwość zorganizowania kampanii reklamowej na nośnikach reklamowych typu billboard o różnych

rozmiarach na terenie całego województwa łódzkiego. 

Najczęściej stosowane, to nośniki o powierzchni 12m2 i 18m2.

Koszt kampanii jest uzależniony od czasu ekspozycji i ilości wynajętych nośników reklamowych.

 


Melburne Cup